نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب برای زندگی خود به پا خیزید

تومان 5,900

کتاب برای زندگی خود به پا خیزید

کتاب برای زندگی خود به پا خیزید نوشته ی شریل ریچاردسون و ترجمه ی مهندس امیر بهنام

می آموزید که چه کسی هستید: از این پس انتخاب هایتان را طبق خواسته های خود انجام می دهید نه انتظار دیگران و از این بابت احساس خود خواهی نخواهید نمود.

ارزش هایتان را مشخص می کنید: ارزش های خود را شناخته و روشه هایی را فرا می گیرید که به کمک آن ها خود و زندگیتان را متحول نمایید.

رفتار ها و عادت هایی را که باعث پنهان شدن استعداد ها و توانایی شما می شدند شناسایی نموده و با زدودن آن ها از رویه ی زندگی به اعتماد نفس کامل رسیده و عزت نفس خود را محترم می شمارید.

از ترس به عنوان دوست خود استفاده نموده و ریسک پذیری بیشتری را برای انجام تغییرات لازم در زندگی بدست خواهید آورد.

دیگران را در موفقیت هایتان سهیم نموده و متعهد می شوید که عاشقانه به آن ها خدمت کنید.

 • برای زندگی خود به پا خیزید
 • 978-964-412-119-8
 • خود سازی - اعتماد به نفس
 • شریل ریچاردسون
 • مهندس امیر بهنام
 • نسل نو اندیش
 • 1390
 • چهارم
 • 240
 • فارسی
 • 5900
مــزایا
مــعایب