نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر...

تومان 18,000

کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر...، تالیف دکتر میر یام استاپرد،ترجمه دکتر سهراب سوری،انتشارات نشر دانش ایران

مجموعه تعلیم وتربیت بنیادین

چگونه استعدادهای واقعی کودک خود را کشف و تقویت کنیم

این کتاب برای پدران ومادرانی نوشته شده است که می دانند برجنبه های رشد کودک خود می توان اثر گذاشت وباید اثر گذاشت.

رشد کودکان در سالهای اول زندگی را میتوان به 7 جنبه مختلف تقسیم کرد:

1-رشد ذهنی

2- رشد حرکتی

3-رشد مهارتهای دستی

4- رشد اجتماعی

5- رشد شخصیتی

6- رشد  گفتاری

7- رشد از نظر کنترل ادار ومدفوع

این کتاب به مراحل مختلف  سنی  کودک ،از روز اول تولد تا 5 سالگی ،وضعیت کودک را از نظر هریک از این 7 جنبه فوق الذکر  مشخص کرده  وکارهایی که پدر ومادر می بایست برای کمک به کودک در تسریع رشد اودراین  زمینه ها انجام دهند بیان کرده است.

علاوه بر موارد مفید در مورد رشد ،کتاب دارای راهنمایی های مفیدی در زمینه آزمونهای مربوط به هوش ،شنوایی ،بینایی وغیره،اسباب بازی های مناسب برای سنین مختلف ،معیارهای انتخاب مهد کودک،نقش تلویزون ،کامپیوتر  وبسیاری از راهنمایی های مفید دیگر است.

بخاطر داشته باشید که حتی یکروز جلو انداختن کودکتان در مسیر رشد او ،ممکن است منجر به ماهها جلوتر افتادن او از کودکان در سالهای آینده شود.

 • کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر...، تالیف دکتر میر یام استاپرد ،ترجمه دکتر سهراب سوری،انتشارات نشر دانش ایران
 • 978-964-6190-22-1
 • کودکان-رشد-سرپرستی
 • روانشناسی
 • وزیری
 • شومیز
 • 1395
 • پنجاه ویکم
 • 188
 • فارسی
 • 18000تومان
مــزایا
مــعایب