نماد اعتماد الکترونیکی

کلید طلایی ثروت

تومان 5,900

کلید طلایی ثروت ،اثر ناپلئون هیل،ترجمه غلامحسین خانقایی،انتشارات نسل نواندیش

رازی که شما را ثروتمند می کند

ناپلئون هیل خالق  کتاب ارزشمند وماندگار ، بیندیشید وثروتمند شویدکه درسال 1937 انتشار یافت با فروش 15 میلیون نسخه هم خود اورا ثروتمند کرد وهم سنگ بنای تفکرانگیزه گرای امروز  را پایه گذاری کرد.

کتاب حاضر تحت عنوان کلید طلایی ثروت که با نام شاه کلید ثروت هم در ایران ترجمه ونشر یافته است ، ملهم ازتجربیات صدها نفر از قدرتمندترین وثروتمند ترین از زنان ومردان جهان ،برای رسیدن به موفقیت در همه ی امور زندگی را می باشد.

ناپلئون هیل در این کتاب جذاب به بیان موفقیت  و طریقه در اختیار گرفتن شاه کلید ثروت با  ما سخن میگوید.

کلیدیکه دروازه ی تندرستی کامل ،زندگی رویایی وعاشقانه ،دوستی ورفاقت ،امید ؛خوشبختی  را برروی ما می گشاید.

کلیدی که انسانهای بی چیزوناتوان را قدر تمند وثروتمند می کند.

  • کلید طلایی ثروت ،اثر ناپلئون هیل، ترجمه غلامحسین خانقایی،انتشارات نسل نواندیش
  • رقعی
  • شومیز
  • 1389
  • اول
  • 296
  • فارسی
  • 5900تومان
مــزایا
مــعایب