نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب ثروت سريع اثر تي هارواكر

تومان 5,900

كتاب ثروت سريع اثر تي هارواكر - ترجمه افشين ابراهيمي-انتشارات نسل نوانديش

به كار گيري شيوه از فقر تا ثروت

تي هارو اكر طي دوسال ونيم از صفر به ميليونر رسيد شما هم مي توانيد

تي هارو اكر از كتاب خود تحت عنوان ثروت سريع بعنوان يك هديه ياد ميكند چراكه زندگي خود وهزاران نفر ديگر را متحول كرده است.

سيستم ثروت سريع براي كساني است كه ميخواهند صاحب كسب وكاري بشوند وبراي كساني است كه در حال حاضر شغلي دارند ،اما بدنبال امنيت هستند كه بدانند اگر كارشان را ترك كنند يا كارشان آنها را ترك كندمي توانند در زندگي بروي پاي خودشان بايستند وموفق شوند.

براي هركسي كه از تقلا براي پول خسته شده وميخواهد يكبار براي هميشه به آزادي مالي برسد.

تي هارو اكر از موفق ترين مربيان موفقيت در آمريكاست. وتا پيش از 30سالگي 17 كسب وكار را صاحب بوده است .

شيوه تخصصي او فوت وفني دارد كه ميگويد با كم شروع كنيد وبه سرعت مقداري زيادي پول به دست بياوريد.

وي با سرمايه گذاري اوليه 2000 دلار شروع كرد و دو سال ونيم بعد مغازه خرده فروشي تناسب اندام خود را به 10 مغازه توسعه داد وبعد نصف سهام آنرا به 1/6ميليوندلار فروخت.

 • كتاب ثروت سريع اثر تي هارواكر - ترجمه افشين ابراهيمي - انتشارات نسل نوانديش
 • 978-964-412-677-2
 • موفيت در كسب وكار
 • كارآفريني
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • سوم
 • 104
 • فارسي
 • 5900تومان
مــزایا
مــعایب