نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب کارآفرینی

تومان 6,000

کتاب کارآفرینی

کتاب کارآفرینی - مولف: دکتر محمود احمد پور داریانی و دکتر محمد عزیزی

بحث کارآفرینی و طرح دیدگاه های نو و روز آمد در این باره، با توجه به جوان بودن جامعه ی ایران که جمعیت قابل توجهی از آن جویای کارند، ضرورتی دو چندان می یابد؛ ضرورتی که مولفان کوشیده اند پاسخ شایسته ای به آن بدهند.

کارآفرینی فرایندی است که با نگاه فرصت گرایانه کارآفرین آغاز می شود و نتیجه ی آن عرضه ی خدمات و محصولات جدید و ایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است. برای افزایش میزان کارآفرینی در افراد جامعه می توان آگاهی ها و توانایی های آنان را در این زمینه بالا برد. به این ترتیب، راه اندازی کسب و کار های تازه نیز رونق خواهد گرفت. یکی از عوامل موثر بر توسعه ی کارآفرینی، توجه خاص به نظام آموزشی است.

در این کتاب سعی شده تا تمام نکات درباره ی کارآفرینی و راه های گسترش آن شمرده شده و در اختیار خواننده گذاشته شود.

  • کارآفرینی
  • 978-600-103-536-4
  • آموزش کارآفرینی
  • دکتر محمود احمد پور داریانی - دکتر محمد عزیزی
  • محراب قلم
  • 1392
  • دوازدهم
  • 156
  • فارسی
  • 6000
مــزایا
مــعایب