نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر

تومان 9,900

کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر

کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر،ترجمه مرتضی ذوالانوار،انتشارات نسل نواندیش

با خواندن این کتاب در بازی ثروت استاد شوید  وکتاب را به گو نه ای بخوانید که انگار زندگی شما به آن وابسته است.

ثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید.در بازی ثروت درون خود استاد شوید.

تی هارواکرنویسنده  واستاد موفقيت وانگيرشي كتاب حاضر كه خود از سخنرانان برجسته وكارآفرينان پر آوازه آمريكايي ومتولد 1954 تورنتو كانادا؛در ابتدای کتاب به معرفی خود پرداخته و عنوان میکند چگونه ظرف مدت 2/5 سال از صفر به یک میلیونر تبدیل شده است.

کتاب اسرار ذهن ثروتمند دو کتاب در یک کتاب است.در قسمت اول بیان میشود که عملکرد طرح اولیه پول در ذهن چگونه است.در قسمت دوم کتاب  به شما هفده پرونده ثروت معرفی میکند که دقیقا بیان میکند که آدمهای ثروتمند چگونه نسبت به آدمهای فقیر وطبقه متوسط متفاوت فکر وعمل میکنند.

هر پرونده ثروت، شامل  مراحلی عملی برای شماست،تا با تمرین آن در دنیای واقعی بپردازید واز ریشه واساس درآمد خود را افزایش داده وثروت خود را انباشته کنید.

اگر آن طور که دوست دارید ،از نظر مالی ،کاری از پیش نمی برید ،باید طرح اولیه پول خود را تغییر دهید.

متاسفانه طرح اولیه  پول فعلی شما ،خیال دارد تا آخر عمر با شما بماند،مگر اینکه بتوانید آنرا شناخته ومورد تجدید نظر قرار دهید.این دقیقا همان کاری است که به کمک این کتاب خارق العاده انجام دهید.

اگر آنطور که مردم ثروتمند می اندیشند وعمل میکنند،شما هم بیندیشید وعمل کنید،احتمال این که شما نیز ثروتمند شوید خیلی زیاد است.

  • کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر،ترجمه مرتضی ذوالانوار،انتشارات نسل نواندیش
  • موفقیت مالی
  • کارآفرینی
  • رقعی
  • شومیز
  • 279
  • فارسی
  • 9900تومان
مــزایا
مــعایب