نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب هفده اصل کار تیمی

تومان 8,500

کتاب هفده اصل کار تیمی،اثر جان سی ماکس ول،ترجمه شهروز فرهنگ ،انتشارات الماس دانش

از قدیم گفته اند:"می توانید با بازیکنان بزرگ ببازید؛اما بدون آنها برنده نمیشوید".

به این ترتیب چگونه می توانید بازیکنانی بزرگ  وخوب را بدست آورید؟

هنگامی که مجبورید از افراد قوی استفاده کنید؛در واقع دو گزینه پیشرو دارید : یا  مجبورید افراد خود را آموزش بدهید ویا مجبورید ازبیرون افرادی  راجذب  ویا استخدام کنید.

این کتاب به هر دو روش به شما کمک خواهد کرد.

برای بهبود تیم باید از  اول خودتان شروع کنید وافراد داخل تیم را بهتر کنید.

برای مدلسازی رفتاری که از اعضای تیمتان انتظار دارید ،از 17کیفیت اساسی اعضای تیم، بعنوان راهنمای آموزشی استفاده کنید.

شخصی که همه این  17 اصل را دارا باشد ،بازیکن خوبی برای تیم خواهد بود.

 • کتاب هفده اصل کار تیمی ،اثر جان سی ماکس ول،ترجمه شهروز فرهنگ ،انتشارات الماس دانش
 • 978-600-5044-42-3
 • گروههای کار
 • کارآفرینی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1389
 • دوم
 • 205
 • فارسی
 • 8500تومان
مــزایا
مــعایب