نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شغل مناسب شما

تومان 30,000

كتاب شغل مناسب شما،اثر پاول تيگر-باربارا تيگر،مترجمان مهدي قراچه داغي-دكتر حسين رحيم منفرد،انتشارات  نقش ونگار

کاری که برای آن ساخته شده اید انجام دهید

این کتاب حاصل سالها بررسی وتحقیق توسط متخصصان در رشته های وابسته به علوم روانی وشخصیت شناسی است که در قالبی نو ،روان وبدیع جهت استفاده مدیران وجویندگان کار ،متخصصان ،دانش پژوهان رشته روان پزشکی ،دانشجویان ودانشگاهیان در تمامی رشته های تحصیلی،بویژه در رشته های علوم رفتاری ،مربیان تربیتی ،روان شناسی وروان پزشکی ،جامعه شناسی ،مدیران شرکتها ،موسسات ،سازمانها در سطوح مختلف مدیریتی اعم از مدیران عامل ،مدیران اداری ومنابع انسانی ،مدیران فروش وروابط عمومی کارخانه جات وسایر مدیران تقدیم میشود.

در این مجموعه علمی ،ویژگی های درونی انسانها در 16 تیپ ،طبق روش بین المللی MBTIطبقه بندی شده وخصوصیات هر تیپ وتعامل بین تیپ های مختلف شخصیتی وشغل های مناسب با تیپ شخصیتی افراد واثر هر تیپ شخصیتی در عملکرد وبهره وری آنها وروشهای بهبود عملکردهر تیپ شخصیتی در قالبی نو،علمی وروان به طور دقیق وکاربردی ارائه شده است.

 • كتاب شغل مناسب شما،اثر پاول تيگر-باربارا تيگر،مترجمان مهدي قراچه داغي-دكتر حسين رحيم منفرد، انتشارات نقش ونگار
 • 978-964-2357-93
 • شخصيت وشغل
 • كارآفريني
 • وزيري
 • شوميز
 • 1392
 • چهارم
 • 480
 • فارسي
 • 30000تومان
مــزایا
مــعایب