نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب راز پول

تومان 5,500

كتاب راز پول ،اثرپرفسور كورت تپرواين،مترجم كلارا كرمي،انتشارات نسل نوانديش

درکتاب راز پول ؛پرفسور كورت تپرواين ،با ما چنین سخن می گوید:

ما در دورانی زندگی می کنیم که استفاده ی استادانه از پول ،نباید تنها یک امتیاز برای عده ای قلیل باقی بماند،بلکه تمام انسانها باید بر این دانش تسلط داشته باشند.

هدف این کتاب ،آشکار کردن رازپول وبیان ساده ی چگونگی استفاده از  آن است.

کسیکه بتواند ازپول استفاده ی استادانه کند ،دیگر قربانی نا ملایمات ومشکلات مالی نخواهد بود،بلکه بر زندگی خود ازنظر مالی بخوبی فائق می آید ومسائل مالی جدی،از زندگی وی رخت می بندد وهمواره بیش ازمیزان پولی که برای گذران زندگی نیاز داد ،در اختیار خواهد داشت.

یک استاد تحت حاکمیت پول قرار نمی گیرد ،بلکه اوست که برپول حکومت می کند،وی هوشمندانه می گذارد تا پول برایش کار کند.

استفاده استادانه از پول ،بر روی تمامی جنبه های زندگی ،سلامتی ،شغل ،روابط اجتماعی وخانوادگی وپیشرفت وتکامل شخصیت تاثیر مثبت سازنده می گذارد.

در استفاده ی استادانه ازپول ،یک ارزش مثبت به جامعه اضافه میشود.

با بهره گیری مناسب از پول ،خود را از بند مادیات آزاد میکنیم وخلاقیت های بالقوه معنوی خویش را آزاد میکنیم.

اگر به ارزش راستین پول پی ببریم وآنرا بکار گیریم ،ما را از اسارت در مادیات رها می سازد.

 • كتاب راز پول ،اثر پرفسور كورت تپرواين، مترجم كلارا كرمي،انتشارات نسل نوانديش
 • 964-412-182-1
 • موفقيت -پول
 • كارآفريني
 • رقعي
 • شوميز
 • 1388
 • دوم
 • 212
 • فارسي
 • 5500تومان
مــزایا
مــعایب