نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب ثروتمند زاده شده ای اثر باب پراکتر

تومان 19,900

کتاب ثروتمند زاده شده ای اثر باب پراکتر

کتاب ثروتمند زاده شده ای اثر باب پراکتر- انتشارات نسل نواندیش

مجموعه اي از كتابهاي تعاليم آموزگاران راز جهت بدست آوردن ثروت كافي با قانون ارتعاش وجذب

باب پراكتور نويسنده كتاب حاضر  از ميليونرهاي خود ساخته اي است كه در راه رسيدن به موفقيت مشكلات فراواني را حل كرده است. او يك مربي ،كارآفرين موفق ،سخنران انگيرشي ومشاور تجاري است.

او پله هاي ترقي و موفقيت را پس از خواندن كتاب بينديشيد وثروتمند شويد ناپلئون هيل بدست آورده وتا قبل از آن جواني عاطل وباطل بود.واوقات را به بطالت ميگذراند.

او چنان كارميكند كه ظرف مدت يكسال ، با تاسيس يك شركت خدماتي در امر نظافت ، كسب وكارش را  بين المللي ميكند.

اودر ساختن فيلم مشهور راز  راندابرن همكاري چشمگيري داشته است.

واز جملات وي :

بايد در خود توانايي ذهني ايجاد كني .توانايي ذهني را هم با اراده ايجاد ميكني.اراده آن قابليت ذهني است كه به تو اين توان را ميدهد كه يك ايده را با كنار گذاشتن تمام عوامل منحرف كننده بيروني ،برپرده ذهنت نگه داري.

 • کتاب ثروتمند زاده شده ای اثر باب پراکتر-انتشارات نسل نواندیش
 • 978-964-412-841-7
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1388
 • اول
 • 276
 • فارسی
 • 4600تومان
مــزایا
مــعایب