نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب میز کارتان را مرتب کنید

تومان 2,100

کتاب  میز کارتان را مرتب کنید،اثر آدت پولار،ترجمه نفیسه معتکف،انتشارات نسل نواندیش

از سری کتابهای 50 دقیقه ای کاربردی

هدفهای آموزشی از  کتاب،میز کارتان را مرتب کنید در ذیل آمده است:

این کتاب به درد شما می خورد اگر:

-کم کم در دریای کاغذها  غرق میشوید

-کامپیوترهای زندگی اتان به نظر میرسید آن قدر ها که تند تند کاغذ تولید می کنند ،آنها را از بین نمی برند.

-بیشتر کاغذها رابرای روز مبادا نگه می دارید.

-حجم عظیمی از کار روزانه اتان شده گشتن لابلای کاغذها واین کاغذها مانع توانایی شما می شوندکه دست به کارهای مهم تری بزنید.

گیج وسردرگم هستید که نمی دانید این همه یادداشت ،چرکنویس گزارش،مجلات ،نامه ها ومدارک دیگری را که به دستتان میرسد ،کجا بگذارید.

بی نظم وترتیب بودن مثل سوار شدن به چرخ وفلک است که حس حرکت دارد اما وقتی هم چرخ فلک می ایستد شما در همان جایی هستید که سوار شده بودید.

عد ه ای از مردم در مورد مزیت منظم بودن حرف میزنند  اما به طریقی نمی دانندچگونه با این موفقیت روبروشوند.

در هر شغل وحرفه ای که هستید این کتاب به شما کمک میکند که مرتب ومنظم باشید وهمین طور باقی بمانید.

  • کتاب میز کارتان را مرتب کنید ، اثر آدت پولار،ترجمه نفیسه معتکف،انتشارات نسل نواندیش
  • رقعی
  • شومیز
  • 1386
  • اول
  • 149
  • فارسی
  • 2100تومان
مــزایا
مــعایب