نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب سنگفرش هر خيابان از طلاست

تومان 9,000

كتاب سنگفرش هر خيابان از طلاست،اثر كيم ووچونگ ،مترجم پريوش طلايي،انتشارات ليدا

جاد ه اي بسوي موفقيت واقعي

كتاب حاضر تحت عنوان  سنگفرش هر خيابان از طلاست كه توسط كيك ووچونگ  موسس شركت دوو ODAEWOبه رشته تحرير در آمده  در اصل ،اساسا مجموعه اي از مقالات كوتاه است كه جوانان كشور خود (كره) را  -اما با پيامي جهاني مخاطب قرار ميدهد.

كيم ووچونگ بعد از جنگ ويرانگر كره با دست خالي يكي ازبزرگترين شركتهاي دنيا يعني دوو را سنگ بنا نهاد.

او با در دست گرفتن شركتهاي آشفته ورونق دادن آنها كشورش را شكوفا كرد. كيم يك كار آفرين بين المللي است وبقول خودش "من مي توانم بوي پول را هرجا كه باشد استشمام كنم"

توليدات شركت دوو دنيا وبخش اعظم بازار آمريكا را تسخير كرده است.

او معادل آسيايي اندرو كارنگي  يا جان دي .راكفلر آمريكايي است .

وي مردي جسور وخطر پذير وريسك پذير است وبخاطر سرگذشت اوست كه اينقدر كتاب وي مورد استقبال واقع شده است.

شور واشتياق كيم براي كار بين همكارانش پرستيدني است .ايده رهبري او از ابتدا شامل حفظ تعهدات به مشتري بوده است .

كيم مي گويد روزي به مزاح گفتم سنگفرش هر خيابان از طلاست -با اين حساب من بايد پول پارو كنم .

البته تعداد زيادي مكان در دنيا وجود دارند كه خيابانهايشان باپول سنگفرش نشده است وپول در آوردن ساده ترين چيز در دنيا براي انجام دادن  نيست.

اين امر به كار وسختيهاي زياد نياز دارد.با اين حال مزاح كردم تا نشان دهم منافع واقعي من كجا هستند.

هنرمندي كه براي نقاشي كردن به حومه شهر ميرود فقط بدنبال منظره خوب است .ويك ماهيگير هميشه بهترين  مكانهاي ماهيگيري را بخاطر مياورد .

بهمين خاطر كار آفرين هر جا مي رود به دنبال روشهاي خلق كسب وكار جديد است.

 • كتاب سنگفرش هر خيابان از طلاست،اثر كيم ووچونگ ،مترجم پريوش طلايي، انتشارات ليدا
 • 978-600-6538-14-3
 • شركت دوو-كيم وو چونگ
 • كارآفريني
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • چهارم
 • 232
 • فارسي
 • 9000تومان
مــزایا
مــعایب