نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب قانون زرونانس

تومان 10,900

کتاب قانون زرونانس

کتاب قانون زرونانس نوشته ی پیر فرانک و ترجمه شده توسط میر قمی زاده

آیا آرزو ها واقعا عملی خواهند شد؟

آیا آینده ی ما به گذشته مان پیوند خواهد خورد؟

آیا ما با قدرت تفکرمان می توانیم بر ژن های خود تاثیر بگذاریم؟

آیا اگر ما آرزویی به کائنات بفرستیم و درخواست کنیم، واقعا محقق خواهد شد؟

جهش کوانتومی انسانی در قانون رزونانس قابل درک و باور شده است.

به یک جهش به سمت بالا نه به سمت جلو، می توانیم به عالم معنوی و ماورا رفته و خودآگاهانه بر هر چیز و هر کس تاثیر بگذاریم.

این کتاب پلی از علم گذشته به علم جدید و مدرن است.

 • قانون رزونانس
 • 978-964-236-793-1
 • موفقیت
 • پیر فرانک
 • فرحناز میر قمی زاده
 • نسل نو اندیش
 • 1396
 • اول
 • 144
 • فارسی
 • 10900
مــزایا
مــعایب