نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قله ها ودره ها اثر اسپنسر جانسون

تومان 8,900

كتاب قله ها ودره ها اثر اسپنسر جانسون

كتاب قله ها ودره ها اثر اسپنسر جانسون،ترجمه فريبا جعفري نميني،انتشارات نسل نوانديش

كاري كنيد اوقات خوب وبد در زندگي وكارتان ،به نفع شما عمل كند.

دكتر اسپنسر جانسون نويسنده آمريكايي متولد 1940 ،از آن دسته نويسندگاني است كه شيوه نوشتار اوبراساس داستانهاي مفهومي بنا گذاري شده وسعي بر آن ميكند بصورت كوتاه ومجمل مطالب را در يك داستان جالب تحويل خواننده دهد .

كتاب شرح زندگي جواني است كه در يك دره زندگي ميكرده، ولي هميشه باتصور اينكه ،زندگي خود را تا آخر عمر بخواهد در اين دره سپري كند اورا آزار ميداده.

جوان از حس يكنواختي وروتين زندگي خود خسته شده بود.

او براي برون رفت از اين حالت ناخوشايند خودش، تصميم ميگيرد سفري به قله كند.

وقتي برنامه اش را باخانواده در ميان ميگذارد با مخالفت آنها ونشان دادن سختي هاي سفر بوي مواجه ميشود.

بالاخره اوقدم در اين راه ميگذارد ولي نتايجي كه درخلال كار وآشنايي با پير فرزانه اي ،نگرش اورا عميقا تغيير ميدهد.

كتاب حاوي مطالب بسيار ارزشمندي هست كه بايد با تعمق درآن غور كرد.

از كتابهاي مشهور نويسنده كه در ايران هم چاپ شده ميتوان به كتاب كي پنير مرا جابجا كرد؟ اشاره كرد.

 • كتاب قله ها ودره ها اثر اسپنسر جانسون،ترجمه فريبا جعفري نميني،انتشارات نسل نوانديش
 • 964-236-062-8
 • موفقيت
 • روانشناسي موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • چهارم
 • 148
 • فارسي
 • 8900تومان
مــزایا
مــعایب