نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قورباغه را بخوراثر برايان تريسي

تومان 2,000

كتاب قورباغه را بخوراثر برايان تريسي

كتاب قورباغه را بخوراثر برايان تريسي-ترجمه روزبه شباني-نشر افكار

21 روش عالي براي پيروزي بر وسوسه پشت گوش انداختن ودستيابي به بيشترين نتيجه در كمترين زمان

برايان تريسي نويسنده  وسخنران انگيزشي موفقيت ،متولد  ونكور كانادا ،1944 مي باشد.

كتاب حاضر حاصل تجربيات ايشان در زندگي شخص وكاريشان مي باشد .وهمچنين مطالعه  بيش از 30 سال ،در احوالات آدمهاي موفق دنيا

برايان تريسي در جواني در كار بار بري كشتي بمدت 8 سال  اشتغال داشته وبه بيش از 80 كشور دنيا سفر كرده وبقول خودش هر وقت كار يدي پيدا نميشده،دستفروشي ميكرده تا امرار معاش كند.

تا اينكه روزي از خود پرسيد چرابعضي از آدمها اينقدر موفقند واينقدر خوب ميفروشند.بهمين جهت سراغ بهترينها رفت وپاي صحبت تجربيات آنها نشست وآن تجربيات را بكار بست وفروش خود را چند برابر كرد.

ظرف مدت 1/5 سال در بيست وپنج سالگي چنان پيشرفتي در كار فروش پيدا كرد كه 95 عامل فروش در شش كشور دنيا  زير نظر او كار ميكردند .

ايشان اظهار ميدارد در اين سالها 22 شغل گوناگون را انجام داده ام وسه زبان فرانسوي آلماني واسپانيايي را آموختم.وهمينك در سال براي بيش از 300هزار نفر، سمينار وسخنراني در اقصي نقاط جهان اجرا ميكنم.

يكايك 21ايده مطرح شده در كتاب سطح كارآيي وبازدهي افراد را افزايش داده  وبيشترين فايده را نصيب آنها ميكند.

كليد موفقيت عمل كردن است.اين اصول باعث ميشوند كه نتايج وجلوه هاي كار شما بسرعت وبنحو قابل پيش بيني بهبود يابد.

وقتي ياد بگيريد چگونه قورباغه رابخوريد ،كاري نيست كه نتوانيد بكنيد.

 • كتاب قورباغه را بخوراثر برايان تريسي-ترجمه روزبه شباني-نشر افكار
 • 964-7858-93-0
 • اهمال كاري
 • موفقيت
 • جيبي
 • شوميز
 • 1378
 • هفتم
 • 158
 • فارسي
 • 2000تومان
مــزایا
مــعایب