کتاب حکایت دولت وفرزانگی نوشته مارک فیشر-ترجمه فرزانه اختیار وکالتی-انتشارات باران

تومان 8,000

تومان 6,400

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

کتاب  حکایت دولت وفرزانگی نوشته مارک فیشر-ترجمه فرزانه اختیار وکالتی-انتشارات باران


دانلود رايگان كتاب حكايت دولت وفرزانگي-اثر مارك فيشر.pdf

حكايت دولت وفرزانگي داستان جواني است كه از كارش دلزده ونا اميد شده وبه توصيه عمويش با پير فرزانه اي آشنا ميشود كه نگرش ودنياي ذهني او را تغيير ميدهد.

به او طريقه  درست زندگي كردن ودرست كار كردن وكسب ثروت را مياموزد.به او ياد ميدهد چگونه باوري نسبت بخود ودنيايي اطرافش داشته باشد.در واقع درست بيانديشدو هدفگذاري كند و برنامه ريزي داشته باشد.وچگونه دولتمند يا توانگر وبه اصطلاح ثروتمند شود .

اين كتاب براي شروع تفكر كارآفريني ورشد باورهاي مثبت بسيار سودمند است.

 • کتاب حکایت دولت وفرزانگی نوشته مارک فیشر-ترجمه فرزانه اختیار وکالتی-انتشارات باران
 • 978-964-234-042-2
 • موفقیت مالی
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • پنجم
 • 112
 • فارسی
 • تومان8000
مــزایا
مــعایب