نماد اعتماد الکترونیکی

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشیدجلد 7

تومان 12,500

تومان 10,000

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشیدجلد 7،اثر مسعود لعلی،انتشارات بهار سبز

کتاب ملا نصرالدین زندگی خویشتنیم،برداشتهای روانشناسانه از حکایات ولطایف ملا نصرالدین

کتاب به شیوه سایر کتابهای مسعود لعلی بصورت داستان وار به ذکر تعالیمی ارزشمند برای خوانندگان می پردازد.

ذکر نام ملا نصر الدین ،کافیست که تا قصه های خنده دار توام با لودگی وحمق ،بلاهت ودر عین حال سرشار از حکمت عامیانه به ذهن متبادر شود.

با این همه ملا از یک سو هوشیاری وحاضر جوابی را تصویر میکند وچشم مردم را باز میکند واز سوی دیگر عوام زدگی وخرافات وموهومات ،عقب ماندگی ،حماقت ،تنبلی وطفیلی گری را به طنز وطعنه میگیرد ودر رفع معایب جامعه میکوشد.

در این کتاب درسهایی برای افزایش اعتماد بنفس وعزت نفس آمده است.

ما میگوییم حقیقت را دوست داریم اما اغلب چیزهایی را که دوست داریم حقیقت مینامیم.

در این کتاب برای اولین بار نظریه قدرت آمده است.

کتاب شامل فصول زیر است:

فصل اول:تبین جایگاه اعتماد بنفس وعزت نفس

فصل دوم:عزت نفس وپیامدهای رفتاری ناشی از آن

فصل سوم:الگوهای ذهنی اعتماد بنفس

 • شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشیدجلد 7، اثر مسعود لعلی،انتشارات بهار سبز
 • 978-600-5384-19-2
 • لطیفه های فارسی
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • یازدهم
 • 260
 • فارسی
 • 12500تومان
مــزایا
مــعایب