نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد هشتم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بهار سبز

تومان 9,000

تومان 7,200

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

 کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد هشتم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بهار سبز

مثل زرافه باش یک سر وگردن از از بقیه بالاتر

كسانيكه دنبال جمعيت راه ميافتند،هرگز جمعيتي دنبال آنها راه نمي افتد

مسعودلعلي سبكي را در ايران دنبال ميكند كه به آن سبك قصه درماني ميگويند وآثار وي در برگيرنده قصه هاي تمثيلي والهام بخش است.این کتاب نيز مثل سایر مجلدات مسعود لعلی بارویکردئ داستان گویانه پیامهای کتاب رابه خوانندگان منتقل میکند.

كتاب در 6 فصل تدوين شده كه به شرح ذيل است:

1-موفقيت

2-زندگي

3-خلاقيت ونوآوري

4-شخصيت واخلاقيات

5-ارتباطات ميان فردي

6-معنويت

مجموعه كتابهاي شما عظيمتر ازآني هستيد كه ميانديشيد در 10 جلد عرضه شده است.

 • کتاب شما عظیم ترازآن هستید که میاندیشید جلد هشتم تالیف مسعود لعلی-انتشارات بهار سبز
 • 978-600-5384-21-5
 • موفقیت
 • موفقیت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • چهاردهم
 • 184
 • فارسی
 • 9000تومان
مــزایا
مــعایب