نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب از خوب به عالي اثر جيم كالينز

تومان 24,000

تومان 19,200

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

كتاب از خوب به عالي اثر جيم كالينز،ترجمه ناهيد سپهرپور،انتشارات آوين

چرا بعضي از شركتها جهش ميكنند وبرخي ديگر خير

اگر خواهان  مديريت عالي   ويافتن بهترين ايده براي كسب وكار ومديريت خود هستيد ،حتما اين كتاب به كار شما ميآيد.

كتاب از خوب به عالي حاصل تلاش  جيم كالينز و جمعي از محققان وكارشناسان امور اقتصادي واجتماعي است.

جيم كالينز بدنبال پاسخ اين سئوال بود كه آيا هستند شركتهايي كه بتوانند با خطرات مقابله كنند ومتوسط بودن خود  را به برتري در دراز مدت تبديل كنند.

بنابراين وي با تيمش ،با استفاده از معيارهاي سخت گيرانه اي ،  مجموعه اي از شركتهاي ممتازي كه ظرف مدت 15 سال از مرحله خوب به عالي جهش كرده بودند را مورد ارزيابي قرار دادند.

اين گروه بمدت 5 سال بيش از 28 شركت راكه بمرحله تعالي وجهش رسيده بودند با شركتهاي همتراز كه فقط خوب مانده بودن مورد تحقيق وبررسي قرار دادند ونتيجه وخروجي يافته هايشان را  در اين كتاب آوردند .

براستي يافته هاي آنها شگفت آور مي باشد.وقطعا خط مشي متفاوتي را پيشروي خواننده باز ميكند.

اين كتاب ميتواند  الگوي خوبي براي دانش آموختگان  رشته مديريت باشد واين دسته از عزيزان  مي توانند با بهره گيري از رهنمودهاي آن عملكردهاي عيني وملموس واحدهاي اقتصادي كشور وكل جهان  را مورد تحليل وبررسي قرار داده وپس از مقايسه ،ديدگاه جامع تر وواقع گرايانه تري در اين زمينه بدست آورند.

لازم بذكر است مطالب كتاب حاضر در بر گيرنده تمام اقشار جامعه و بطور كلي تمامئ انسانهاست،زيرا همه ما ميدانيم كه فرد فرد ما در زندگي نياز به يافتن بهترين نوع پاسخها وعملكردها داريم.

 • كتاب از خوب به عالي اثر جيم كالينز، ترجمه ناهيد سپهرپور، انتشارات آوين
 • 978-964-8148-03-9
 • رهبري-برنامه استراتژيك
 • مديريت
 • وزيري
 • شومير
 • 1393
 • بيست ويكم
 • 301
 • فارسي
 • 24000
مــزایا
مــعایب