نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب گانگ هو مدیریت شگفت انگیز

تومان 9,900

تومان 7,920

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

کتاب گانگ هو ،مدیریت شگفت انگیز،نوشته کنت بلانچارد-شلدون بالز،مترجم صدیقه ابراهیمی (فخار)-انتشارات نسل نواندیش

کنت بلانچارد خالق اثر ارزشمند مشتریان دو آتشه ،دست به تدوین کتابی با همکاری خانم پگی سینکلر میزند که در واقع  مکمل این کتاب به شمار میرود.

گانگ هو در زبا ن سرخ پوستی به معنای مشتاق  وپرشور است.

کتاب گانگهو مدیریت شگفت انگیز بصورت داستان وار  به رشته تالیف درآمده ودر آن بما یاد میدهد که چگونه کارکنانمان را به سازمانی که در آن کار میکنند علاقمند ودل بسته کنیم.

بعضی از سازمانها سعی میکنند با کارکنان خسته ؛بی روحیه وحتی آزرده ودلخور ،دایره ای از  خدمات علاقمند کردن کارکنان ایجاد کنند.

اما طرح شان به شکست منجر میشود .بدتر از اینکه تنفر کارکنانشان از کار افزایش می یابد.

 وچه روزها ،یا دست کم چه هشت ساعتهای هدر شده ای دارند.

خانم پگی سینکلر اسطوره ای بود که توانسته بود با سرپرستی شرکتی که دربین 32 کارخانه بدترین وضعیت را داشت ،آنرا به یکی از بهترین واحدهای کشورش تبدیل کند.

کارآیی،بهره وری ،ابتکار ،خلاقیت ،خدمات پس از فروش  وجذب مشتریان ،همه به یک چیز برمی گشت .وآن افراد ونیروهای آماده ،علاقمند ،توانا ومشتاق فعالیتهای تازه وهمکاری با یکدیگر در راستای کامیابی مشترک.

کوتاه سخن چیزی که میشود از آن با نام کارکنان دوآتشه نام برد.

 • کتاب گانگ هو ، مدیریت شگفت انگیز، نوشته کنت بلانچارد-شلدون بالز، مترجم صدیقه ابراهیمی (فخار)-انتشارات نسل نواندیش
 • 964-5885-38-8
 • انگیزش در کار
 • مدیریت
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • نهم
 • 180
 • فارسی
 • 9900تومان
مــزایا
مــعایب