نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب زنان به پیش

تومان 17,000

کتاب زنان به پیش

کتاب زنان به پیش نوشته ی شریل سند برگ و ترجه شده توسط حمید رضا آریان پور

اندرز بنیادین کتاب این است که زنان، آنجا که خود کم گذاشته اند باید به موشکافی گذشته و بررسی اکنون خود بپردازند.به اعتقاد نویسنده، دنیای حقیقتا برابر، دنیایی است که در آن زنان، نیمی از کشور ها و شرکت های دنیا را اداره کنند و مردان نیمی از کار های خانه را، قوانین اقتصاد و مطالعات، از مزایای تنوع نیروی کار می گویند و به ما می آموزند که اگر از تمام ذخیره ی منابع انسانی استفاده کنیم، کارایی جمعیمان بهبود پیدا خواهد کرد. چنین هدفی به گونه ای در این کتاب با نمونه هایی واقعی و نه با رویکردی خیال پردازانه تببین شده که آن را برای همه خواندنی می کند: زن یا مرد، خانه دار یا شاغل، نوجوان یا سالمند.

 • زنان به پیش
 • 978-600-7106-47-1
 • مدیریت زنان
 • شریل سندبرگ
 • حمید رضا آریان پور
 • دنیای اقتصاد
 • 1395
 • دوم
 • 248
 • فارسی
 • 17000
مــزایا
مــعایب