نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب چرا کشورهاشکست میخورند

تومان 35,000

کتاب چرا کشورهاشکست میخورند،اثر دارون عجم اوغلو وجیمز ای.رابینسون،مترجمان پویا جبل عاملیومحمد رضا فرهادی پور،انتشارات دنیای اقتصاد

اقتصاد سیاسی

سرچشمه های قدرت ،فقر  وغنای کشورها

کتاب چرا کشورهاشکست میخورند، گرچه توسط دو اقتصادان برجسته دارون عجم اوغلو  از دانشگاه ام آی تی وجیمز رابینسون ازدانشگاه هاروارد به رشته تحریر در آمده  ،اما با زبانی ساده وصریح برای تحلیل اقتصاد استفاده کرده است.

همین امر موجب جذابیت بیشتر کتاب  وافزایش طیف خوانندگان آن میشود.

این کتاب طبق معیارهای متعارف دانشگاهی اثری اقتصادی نیست ،وبازطبق همین معیار  اثری سیاسی ،جامعه شناسی ،حقوقی وتاریخی هم نیست ودر عین حال کتابیست بس دقیق وجامع درباره ی همه این رشتهای علمی.

همین ویژگی اخیر است که تحسین عالمان اقتصاد وسیاست  وفرهنگ وجامعه را برانگیخته است.

ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح ،آنرا از نمونه های در خشان مطالعات میان رشته ای تشخیص داده وگفته اند که مولفان ،دانشنامه ای کم نظیر در علوم اجتماعی آفریده اند که به پرسش های فقروغنای کشورها پاسخ قانع کننده میدهد.

در کتاب حاضر به رشد وقوت گیری  ریشه های اقتصادی در جوانع دموکراتیک پرداخته ودر عین حال نشان میدهد که امکان رشد اقتصادی در حکومتهای غیر دموکراتیک هم وجود دارد.

رمزوبقای دموکراسی ودیکتاتوری را کتاب به خوبی از زاویه بینش اقتصادی توضیح میدهد.

.

 • کتاب چرا کشورهاشکست میخورند،اثر دارون عجم اوغلو وجیمز ای.رابینسون، مترجمان پویا جبل عاملیومحمد رضا فرهادی پور،انتشارات دنیای اقتصاد
 • 978-600-7106-04-4
 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد
 • وزیری
 • شومیز
 • 1394
 • چهارم
 • 559
 • فارسی
 • 35000تومان
مــزایا
مــعایب