نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مدیریت خرید وسفارشات

تومان 3,000

کتاب مدیریت خرید وسفارشات اثر سید علیرضا خرم انتشارات رسا

بررسی نکات مدیریتی در فرآیند تامین کالا از منابع داخل وخارج کشور.

اینکو ترمز،اعتبار اسنادی ،اسناد حمل ونقل ومراحل استاندارد خرید خارج

استعلام ،مناقصه واسناد پیمان در قراردادهای خرید داخل

کتاب حاصل سالها تجربه نویسنده در حوزه های بازرگانی شرکتهای دولتی وخصوصی  می باشد.که به مبحث خرید خارج وداخل کشور می پردازد.

با توجه به کلیدی بودن نقش تدارکات در کلیه موسسات وسازمانهای خصوصی ودولتی ،ضروریست مدیران خرید با توجه به چگونگی تقسیم منابع مالی موجود در شرکت برای رفع نیازهای سازمان از طریق اولویت بندی وتاریخ نیاز ،نهایت همت ودقت خود را جهت اولویت بندی تخصیص منابع مبذول داشته ودر مراحل تامین کالا نکات مهم واساسی را مد نظر قرار دهند.

مسلما در صورتیکه مدیران ذیربط در واحد تدارکات به نکات مهم مندرج در این کتاب توجه نموده وبا دقت ودرایت وبا رعایت اصول مدیریتی ،خریدهای خود را انجام دهند،امکان دستیابی به سود سرشار از طریق کاهش هزینه های اضافی وتامین کالا از منابع معتبر با کیفیت مناسب میسر بوده ودر غیر این صورت امکان بروز خسارات فراوان با توجه به عواملی از جمله قیمت غیر قابل توجیه ،کیفیت نامناسب ،عدم ارائه خدمات پس از فروش وسایر پارامترهای مهم دور از انتظار نخواهد بود.

 • کتاب مدیریت خرید وسفارشات اثر سید علیرضا خرم انتشارات رسا
 • 978-964-317-713-3
 • خرید-بازرگانی-واردات
 • اقتصاد
 • رقعی
 • شومیز
 • 1389
 • دوم
 • 184
 • فارسی
 • 3000تومان
مــزایا
مــعایب