نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مدیریت بازاریابی

تومان 14,000

کتاب مدیریت بازاریابی

در عصر پر آشوب و متلاطمی که شرکت ها با پویاییهای پیچیده ی غیر خطی مواجه اند، شرکت هایی رقابت پذیری پایدار را تجربه خواهند کرد که ضمن توجه به مفاهیم نوظهوری همچون مسئولیت اجتماعی، در پی ارزش آفرینی مادام العمر برای مشتریان خود از طریق بازاریابی ارزش مدار باشند. کتاب حاضر به عنوان کتابی با روبکرد ارزشگرا برای پژوهشگران، دانش پژوهان و مدیران حوزه ی کسب و کار تدوین شده است تا زمینه ی آشنایی استادان، متخصصان و خبرگان این حوزه را با رویکرد های نوین بازاریابی فراهم کرده و بستری جهت دانش افزایی آنها مهیا سازد. نویسندگان این اثر سعی بلیغ خود را مصروف بیان مفاهیم و مبانی بازاریابی به زبان کاربردی داشته اند.

  • مدیریت بازاریابی (اصول و مبانی)
  • 978-600-6982-49-6
  • بازاریابی - موفقیت - کسب و کار
  • دکتر محمد مهدی ابریشم کار - جواد خزائی پول - دکتر سید محسن علامه
  • بازاریابی
  • 1395
  • اول
  • 200
  • فارسی
  • 14000
مــزایا
مــعایب