نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب راهکار های فروش از زبان یک فروشنده

تومان 14,000

کتاب راهکار های فروش از زبان یک فروشنده

از آنجایی که کتاب های فروش و آموزش فروشندگی به صورت کلی نوشته می شود، در این کتاب لازم دانسته شده که مطالب، بسیار ساده و جزء به جزء مطرح شوند.

مطالب این کتاب کاملا علمی و کاربردی است، کتابی که با بهره گیری از دانش بزرگان و تجربه ی استادان بازار مبتی بر روش های علمی برای ساختن یک برنامه ی مشخص به منظور رسیدن به اهداف شما در کسب و کارتان.

مهم ترین هرف این کتاب، ارتقا و معرفی شما به عنوان یک فروشنده و دستیابی شما به اهداف بزرگ و کوچک در مسیر شغل شماست.

  • راهکار های فروش از زبان یک فروشنده
  • 978-600-6982-55-7
  • فروشندگی- راهنمای آموزشی
  • باقر ناصری
  • بازاریابی
  • 1395
  • اول
  • 106
  • فارسی
  • 14000
مــزایا
مــعایب