نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب بازاریابی و فروش تلفنی

تومان 5,500

کتاب بازاریابی و فروش تلفنی

بازاریابی و فروش تلفنی نیز در کنار سایر شیوه های بازاریابی و فروش نظیر بازاریابی ویروسی، بازاریابی حضوری و بازاریابی اینترنتی توانسته است با سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در دستیابی به اهداف اساسی نظام بازاریابی، شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری و رشد دادن مشتری کمک کند.

در این کتاب، به چگونگی به کار گیری و منافع و محدودیتها ی بازاریابی و فروش تلفنی پرداخته شده است و در کتاب های دیگر نگارنده، سایر اجزای پازل بازاریابی مورد بررسی و توضیح قرار گرفته اند.

درباره ی نویسنده:

عضو هیئت علمی مقطع کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت TMBA

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی توسعه ی مهندسی بازار

مدیر مسئول انتشارات بازاریابی

استاد مدعو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدرس دوره ی جامع مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

و ...

سایر کتاب های این نویسنده: مهاتهای ارتباط با مشتریان شاکی - مدیریت فروش و فروش حضوری - هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی 

  • بازاریابی و فروش تلفنی
  • 978-600-93031-0-6
  • بازاریابی تلفنی
  • پرویز درگی
  • بازاریابی
  • 1395
  • هشتم
  • 112
  • فارسی
  • 5500
مــزایا
مــعایب