نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب 42 قانون طلایی بازاریابی

تومان 8,000

کتاب 42 قانون طلایی بازاریابی

بسیاری از کتاب های بازاریابی و فروش، آکنده از کلمات و اصطلاحات پیچیده و غامضی است که مطالعه ی آن ها، نیازمند فرصت کافی، همراه با تمرکزی نسبی است تا خواننده بتواند آنچه را که کتاب قصد بیان آن را دارد، درک کند.

کتاب حاضر ترکیبی از ایده ها، نظریه ها و روش های علمی بازاریابی است که هر بازاریابی، روزانه به طور معمول با مواردی از آنها سر و کار دارد.

مزیت این کتاب در این است که از ابتدا تا انتها ی آن به ترتیب امکان مراجعه به قوانین وجود دارد و نیازی نیست که از ابتدا تا انتهای آن به ترتیب خوانده شود.

 • 42 قانون طلایی بازارایابی
 • 978-600-92502-8-8
 • بازاریابی
 • لورا لوول
 • رضا نیاکان - آیدا برادری جمشیدی
 • بازاریابی
 • 1393
 • سوم
 • 200
 • فارسی
 • 8000
مــزایا
مــعایب