نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی

تومان 8,500

کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی

کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی نوشته ی پرویز درگی

ساختار کتاب:

این کتاب با معرفی ویژگی های سازمان های هوشمند و مقایسه ی آن ها با سازمان های کند هوش و همچنین ویژگی های انسان های هوشمند که سازمان های هوشمند را می سازند، شروع می شود.

در فصل دوم به معرفی سیستم اطالاعات بازاریابی به جایگاه تحقیقات بازاریابی و هوشمندی بازاریابی در آن سیستم می پردازد.

فصل سوم به اختصار به تحقیقات بازاریابی می پردازد و دلالیل پرداختن به تحقیقات بازاریابی را یادآور می شود. هدف این فصل نشان دادن مقایسه ی تحقیقات بازاریابی با هوشمندی رقابی و هوشمندی بازاریابی است.

فصل چهارم به این پرسش پاسخ می دهد که رقابت چیست و رقیب کیست؟

 

فصل پنجم هوشمندی رقابتی را به عنوان فرآیندی تعریف می کند که تمام کارکنان یک سازمان باید با آن درگیر باشند، و ویژگی ها و سودمندی های هوشمندی رقابتی را خاطرنشان می کند.

فصل ششم به تعریف هوشمندی بازاریابی و چگونگی طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی بازاریابی در پنج مرحله می پردازد.

فصل هفتم با طرح یکصد سوال اساسی برای بنگاه های اقتصادی به دید و نگرشی برای پیاده سازی و ارزیابی سازمان از منظر هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازایابی اشاره دارد.

. فصل هشتم که فصل پایانی است با توصیه هایی به جمع بندی کتاب می پردازد.

درباره ی نویسنده:

عضو هیئت علمی مقطع کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت TMBA

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی توسعه ی مهندسی بازار

مدیر مسئول انتشارات بازاریابی

استاد مدعو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدرس دوره ی جامع مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

و ...

سایر کتاب های این نویسنده: مهاتهای ارتباط با مشتریان شاکی - مدیریت فروش و فروش حضوری - بازاریابی و فروش تلفنی -

  • هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی
  • 978-600-93031-4-4
  • بازاریابی - مدیریت
  • پرویز درگی
  • بازاریابی
  • 1395
  • چهارم
  • 224
  • فارسی
  • 8500
مــزایا
مــعایب