نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی

تومان 15,000

کتاب مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

کتاب مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی کتابی است نوشته ی پرویز درگی در زمینه ی مشتری شناسی و مدیریت

« مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی » شاید کم هزینه ترین و البته پرسود ترین تدبیری است که کسب و کار های هوشمند آن را به راه می اندازند. چرا که واقفند کانون اعتراضات مشتریان یک فرصت بزرگ برای کسب و کار ها تقدیم خواهد کرد و اجازه می دهد تا مدیران در متن و بطن آگاهی های بس وسیعی قرار گیرند که تنها با پرداخت هزینه های سنگین تحقیقاتی و آن هم پس از ماه ها بدان دست خواهند یافت.

در این کتاب پس از تجربیات مشاوره ای با بنگاه های اقتصادی مختلف و مشاهده ی رفتار آنان با مشتریان و مطالعات داخلی و خارجی سعی شده است این مساله ی اساسی حال حاضر بنگاه های اقتصادی ایران مورد بررسی، تشریح و راهکاریابی قرار گیرد.

درباره ی نویسنده:

عضو هیئت علمی مقطع کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت TMBA

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی توسعه ی مهندسی بازار

مدیر مسئول انتشارات بازاریابی

استاد مدعو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدرس دوره ی جامع مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

و ...

سایر کتاب های این نویسنده: هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی- مدیریت فروش و فروش حضوری - بازاریابی و فروش تلفنی -

  • مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی
  • 978-600-93031-7-5
  • مشتری شناسی - مدیریت
  • پرویز درگی
  • بازاریابی
  • 1394
  • سوم
  • 272
  • فارسی
  • 15000
مــزایا
مــعایب