نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب طالع بيني خورشيدي

تومان 30,000

تومان 24,000

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

كتاب طالع بيني خورشيدي،نوشته خانم ليندا گودمن،ترجمه مريم زنگنه،انتشارات سيمرغ

پرفروش ترين كتاب طالع بيني از بزرگترين ستاره شناس جهان

خورشيد قدرتمند ترين ستاره است. وقتي هنگام تولد يك شخص قدرت خود را توسط نفوذ هاي  شناخته شده  وقابل پيشگويي يك برج خاص بكار مي برد ،با چنان قدرتي شخصيت يك فرد را شكل ميدهد كه به گونه اي تعجب آور تصويري صحيح از او ارائه ميدهد.

درطول زندگي آن شخص اين ارتعاشات الكترومغناطيسي ادامه مي يابد وخصوصيات وي را با برج تولد او مشخص ميكند.

البته خورشيد تنها عامل در تحليل رفتار وخصوصيات انسان نيست ،ولي به يقين مي توان آنرا مهمترين عامل دانست.

كاملا حقيقت دارد كه يك طالع  مملو از جزئياتي  قابل اطميناني است كه ميتواند ظرافتهاي شخصيت يك فرد را آشكار كند.

مي تواند گرايش يا عدم گرايش به مواد مخدر ،انحرافات اخلاقي،ازدواجهاي متعدد،وهم چنين سختي دوران كودكي ،وابستگي يا عدم وابستگي به اقوام ،استعدادهاي نهاني ،تواناييهاي شغلي يا مالي را نشان دهد.

با مطالعه برجها ميتوان به درك بهتري از آدمها رسيد ؛كه بعضي از رفتارها تا چه حد در طبيعت افراد عميقا ريشه دارد،آنگاه ميتوانيد در مقابل اين رفتارها واكنشي دلسوزانه وصبورانه تر داشته باشيم.

  • كتاب طالع بيني خورشيدي،نوشته خانم ليندا گودمن،ترجمه مريم زنگنه،انتشارات سيمرغ
  • طالع بيني
  • عمومي
  • رقعي
  • شوميز
  • 1374
  • دوم
  • 513
  • فارسي
  • 30000تومان
مــزایا
مــعایب