نماد اعتماد الکترونیکی

محصول آموزشی زندگی درعصر دیجیتال

تومان 7,500

محصول آموزشی زندگی درعصر دیجیتال آموزشی

محصول آموزشی زندگی درعصر دیجیتال،تهیه شده توسط مهدی سروری،نشر توسط شرکت شادن ،ناشر کتابهای صوتی

DVDآموزشی

در  کتاب صوتی زندگی در عصر دیجیتال درباره آنچه که باید هر کسی از فنا وریهای جدید باید  بداند واز تجارت الکترونیک وتهدیدات شبکه های اجتماعی  وهم چنین کسب وکارهای نوین واینترنتی سخن می گوید.

 و هر چیزی که شما را تبدیل به یک شهروند الکترونیک حرفه ای بکند.

  از کاربرد ITدر کسب وکارها وتغییررفتارهایITو فرصت ها ومزایای آن در مشاغل وچشم انداز زندگی دیجیتال را مطرح میکند.

وهم چنین راه مقابله با بد افزارها وفضاهای ابری وجستجو دراینترنت  بحث به میان آمده است.

  • محصول آموزشی زندگی درعصر دیجیتال،تهیه شده توسط مهدی سروری،نشر توسط شرکت شادن ، ناشر کتابهای صوتی
  • تجارت الکترونیک-کسب وکار اینترنتی
  • آموزشی
  • 10-12-1393
  • 7500تومان
مــزایا
مــعایب