نماد اعتماد الکترونیکی

فیلم سمینار آموزشی اتصال فروش

تومان 16,900

فیلم سمینار  آموزشی اتصال فروش دارن هاردی

فیلم سمینار  آموزشی اتصال فروش دارن هاردی ،دوبله فارسی،انتشارات نسل نواندیش

DVD آموزشی

دوبله  به فارسی

پر فروش ترین نویسنده نیویورک تایمز

ناشر مجله موفقیت در آمریکا

دارن هاردی را با کتاب  اثر مرکب محصول 2010 می شناسیم .کتابی بسی قدرتمند وارزشمند که بسیاری از بزرگان کارآفرینی  واساتید موفقیت ،آنرا برای خواندن توصیه کرده اند .

کتاب دیگر وی دیوانگان ثروت ساز یا با نام دیگر،  کار آفرینی به روش دارن هاردی ،محصول 2014 ،مکمل آن به حساب می آید .وی خودش درسن 18 سالگی کار آفرینی را شروع کرده است.

ایشان مدتها ناشر مجله  معروف موفقیت در آمریکا بوده  که با شخصیتهای بزرگی درامر کار آفرینی وموفقیت مصاحبه کرده است.و آرائ وعقاید آنها را  در سمیناری که با نام اتصال فروش  SALES CONNECTION  به نمایش گذاشته است.

  • فیلم سمینار آموزشی اتصال فروش دارن هاردی ، دوبله فارسی،انتشارات نسل نواندیش
  • اسرار فروش-کارآفرینی
  • آموزشی
  • 16900تومان
مــزایا
مــعایب