نماد اعتماد الکترونیکی

مجموعه 100فيلم در زمينه كسب وكار

تومان 25,000

مجموعه 100فيلم در زمينه كسب وكار

مجموعه 100فيلم در زمينه كسب وكار ،خوداشتغالي شامل 10 دي وي دي،تهيه كننده دكتر علي اصغر جهانگيري

  • مجموعه 100فيلم در زمينه كسب وكار ،خوداشتغالي شامل 10 دي وي دي، تهيه كننده دكتر علي اصغر جهانگيري
  • كارآفريني
  • آموزشي
مــزایا
مــعایب