نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب مشاوره ی خانواده

تومان 20,000

کتاب مشاوره ی خانواده نظر و عمل در نگرش سیستمی

کتاب مشاوره ی خانواده نظر و عمل در نگرش سیستمی نوشته ی ادی استریت - ترجمه شده توسط دکتر مصطفی تبریزی و علی علوی نیا

کتاب حاضر در سال 1994 انتشار یافته است. نویسنده به جوهره ی رویکرد سیستمی در مشاوره ی خانواده عنایت داشته و در همین حال به اصول مشاوره وفادار مانده و از دیدگاه های دیگر بهره برده است. وی در جایی به نقل از راجرز آورده است:

درمانگر زمانی می تواند عمیقا یاری کننده باشد که به عنوان یک شخص تلقی شود، خودش را به عنوان یک شخص در یک ارتباط قرار دهد و دیگران را به مثابه اشخاص در قانون خودش تجربه کند. فقط در چنین شرایط و فضایی است که ملاقات عمیقی برقرار می شود و درد تنهایی را، هم در مراجع و هم در مشاور حل می کند.

 • مشاوره ی خانواده نظر و عمل در گردش سیستمی
 • 978-964-6135-02-4
 • روانشناسی
 • ادی استریت
 • دکتر مصطفی تبریزی و علی علوی نیا
 • فراروان
 • 1394
 • نهم
 • 336
 • فارسی
 • 20000
مــزایا
مــعایب