نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب بازی ها

تومان 9,000

کتاب بازی ها،روانشناسی ،اثر اریک برن ،ترجمه اساعیل فصیح؛انتشارات ذهن آویز

کتاب بازی ها ،روان شناسی روابط انسانی در واقع در ادامه کتاب «تحلیل رفتار متقابل »اریک برن  می باشد .اما بگونه ای است که میتوان مستقلا آنرا خواند و فهمید.

اریک برن استاد روان شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا،که بنیانگذار متد « تحلیل رفتار متقابل» می باشد ونقش عمد ه ای در ساده سازی مفاهیم واژه گان علم روان شناسی وهمچنین در اختیار قرار گرفتن  این علم برای عموم مردم داشته است.

زمینه لازم  برای تحلیل  وتفیم بازی ها در بطور خلاصه در بخش اول آمده است.

بخش دوم ،شامل توصیف انفرادی بازی هاست.

بخش سوم ،شامل  مطالب بالینی و نظریات ناز ه ای است  کن به نظریات قبلی اضافه شده است تا به درک  «رفتار خالی از بازی ها » کمک کند.

کتاب در اصل تعریف وتحلیل بازی هایی است کن بطور خلاصه در مبحث «تحلیل رفتارهای متقابل» مطرح شده است.

«تحلیل رفتارهای متقابل بازی ها» را باید از «تحلیل ریاضی بازی ها »متمایز دانست.

کتاب حاضر بر مبنای استفاده هایش بالینی طرح ریزی شد ه ا ست. ولیکن برای دست اندر کاران سایر مشاغل نیز جالب وسود مند خواهد بود.

 • کتاب بازی ها،روانشناسی ،اثر اریک برن ،ترجمه اساعیل فصیح؛انتشارات ذهن آویز
 • 978-964-7390-73-6
 • روابط اجتماعی وبین اشخاص
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • بیست ودوم
 • 248
 • فارسی
 • 9000تومان
مــزایا
مــعایب