نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است

تومان 15,900

کتاب EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است؟

کتاب EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است؟ نوشته شده با همکاری تریویس برادبری و جین گریوز - ترجمه ی هادی ابراهیمی

تحقیقات نشان داده است که EQ تا حدودی در تمام نقش ها و جنبه های زندگی مهم تر و حیاتی تر از IQ است. به ویژه اهمیت آن در نقش های رهبری و مدیریتی چندین برابر است. با انتقال و جابجایی قدرت از نظام و عصر سرمایه داری و صنعتی که فلسفه ی وجودی آن کنترل کنندگی است، به سوی نظام و عصری که در آن دانش و آگاهی فلسفه ی وجودی نیروبخش، آزادی بخش و رهایی نفس آن را تشکیل داده و سنگ زیر بنای آن محسوب می شود. اهمیت این قبیل یافته های علمی و روان شناسی مورد تاکید و تامل بیشتری قرار گرفته است. امروزه دیگر خودخواهی، خود انگیزه بخشی و نظم و انظباط شخصی سنگ زیر بنای همدلی و دیگر مهارت های اجتماعی به حساب می آیند. این کتاب بینش و آگاهی بسیار خوبی در این زمینه ارائه می دهد و تاکید اصلی آن بیشتر روش های علمی افزایش و بررسی EQ است.

 • EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است
 • 978-964-412-647-5
 • هوش هیجانی
 • تریویس برادبری و جین گریوز
 • هادی ابراهیمی
 • نسل نو اندیش
 • 1395
 • پنجم
 • 224
 • فارسی
 • 15900
مــزایا
مــعایب