نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب تئوری انتخاب

تومان 20,000

کتاب تئوری انتخاب ،اثر ویلیام گلاسر ،ترجمه ی نورالدین رحمانیان ،انتشارات آشیان

روان شناسی جدید در آزادی فردی

انتخاب آن زندگی که می خواهید وصمیمیت با کسانی که نیازمند ایشانند

این کتاب اهمیت روابط مطلوب در یک زندگی موفقیت آمیز را متذکر میشود.

اگر بیمار ،فقیر  ویا تحت تاثیر فرسودگی در سن بالا نباشیم مشکلات عمده ما شامل خشونت،جنایت ،بد رفتاری با کودکان ویا همسر ،اعتیاد به الکل ومواد مخدر ،افزایش روابط جنسی زود هنگام  وخالی از عشق ،فشار عاطفی و... همگی به دلیل وجود روابط نا مطلوب است.

این کتاب  درباره این قضایا وچگونگی انجام اعمالی که ما را به ارتباط بهتر ی رهنمون می شوند،توضیح میدهد.

در این کتاب بر 4 نوع رابطه تاکید  دارد:

-زن وشوهر 

پدر ومادر وفرزند

-معلم وشاگرد

-کارگر وکارفرما

به اعتقاد نویسنده اگر در هر کدام از این روابط  پیشرفت مطلوب حاصل نگردد.،در کاهش هیچ کدام از روابط بالا توفیقی حاصل نحواهد شد.

در این رابطه ،بخصوص نوجوانان نیازمند روابط مطلوب با پدر ومادر هستند تا از رفتارهای خود شکن پرهیز کنند.

بهترین کاری که پدر ومادری می توانند برای فرزندشان انجام دهند این است که یکدیگر را دوست بدارند واین همیشه  ماندگارترین اصل است.

 • کتاب تئوری انتخاب ،اثر ویلیام گلاسر ،ترجمه ی نورالدین رحمانیان ،انتشارات آشیان
 • 964-7518-23-4
 • آزادی شخصی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • ششم
 • 432
 • فارسی
 • 20000تومان
مــزایا
مــعایب