نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب زندانیان باور

تومان 10,000

کتاب زندانیان باور،اثر ماتیو مک کی -پاتریک فانینگ ،ترجمه زهرا اندوز،انتشارات ذهن آویز

راهنمای کاربردی تغییر باورها

این کتاب زندانیان باور نامگذاری شده است،چرا که بیانگر واقعیتی است که اغلب اتفاق می افتد؛انسانها توسط باورهای منفی ومحدود کننده ای که درباره خود وزندگی شان دارند،زندانی می شوند.

آنان خود را با میله های اعتقادشان محصورمی کنند:

-آن کاررا نکن،خطرناک است

او نمی داند که من وجود دارم

-من در نظر او هیچم

-عشق هرگز نمی تواند استمرار داشته باشد.

-بهتر است خودمان را گرفتار آن نکنیم

-بهتر است ساکت بمانیم،عقیده من اهمیتی ندارد.

-بهتر  است  به این کار بچسپم ،نمی توانم از عهده این کار برآیم.

کمترین کاری که این کتاب میتواند انجام دهد که به شما آموزش میدهد تا چگونه به تدریج وبه آرامی باورهایتان را تغییر دهید،آنها را کنار بگذاید وکم کم فضا و آسایش زندان خود را افزایش دهید.

شمامیتوانید با پشتکار ،باورهایتان را تا جایی تغییر دهید که باورهای جدید دروازه هایی را به سوی یک زندگی آزادتر ورضایتمندانه تر برایتان باز کنند.

 • کتاب زندانیان باور،اثر ماتیو مک کی -پاتریک فانینگ ،ترجمه زهرا اندوز،انتشارات ذهن آویز
 • 978-600-5219-06-7
 • شناخت درمانی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • یازدهم
 • 200
 • فارسی
 • 10000
مــزایا
مــعایب