نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب تضادهای درونی ما

تومان 15,000

کتاب تضادهای درونی ما،اثر کارن هورنای،ترجمه محمد جعفر مصفا ،انتشارات بهجت

کتاب حاضر که توسط خانم هورنای به رشته تحریر در آمده  که به ساختار وریشه  تناقض رفتاری افراد عصبی می پردازد.

کتاب در ابتدا  به نحوه ایجاد رنج ها ،حساسیتها و ناراحتی های روحی در افراد می پردازد ونشان میدهد آنها چگونه  تبدیل به آدمهای عصبی ناسالم می شوند.

ودر وهله دوم ، اثرات  وعوارضی  که این حالتهای ناسالم وعصبی به بار میاورند را تشریح می کند.

خانم هورنای معتقد است ،ریشه "عصبیت" از زمان کودکی  در افراد بوجود می آید که متاثر از رفتار اطرافیان ومحیط میباشد.

بدین معنی که بوسیله تحقیر وتخفیف،ترساندن،ظلم ،اجحاف ،زور گویی ،سخت گیری،عدم توجه به ضعف های طبیعی وبه تمایلات خاص او ،اعتماد به نفس اورا متزلزل ،وهسته وجودی اورا سست وضعیف می کنند.

کلیه مسایل بغرنج روحی که بعدا سراسر زندگی شخص عصبی را تباه می سازد از جریان به همین سادگی شروع می شود.

کودک بمرور وبطور ضمنی یاد می گیرد که باید به یک طریقی با اطرافیان خشن ،ناهنجار و آزار دهنده خود مدرا ومماشات کند.

برای تحقق این هدف سه راه بیشتر وجود ندارد:

1-مدارا کند که دراین صورت وی به شخصی توسری خور تبدیل می شود(شخص مهر طلب)

2-شیوه ای پرخاش گرایانه پیش بگیرد(شخص برتری طلب)

3-تماس کمتر با افراد(شخص عزلت طلب)

ولی کودک هرسه روش را درخود نهادینه میکند وبا آن بزرگ می شود واینجاست که یک تناقص اساسی پدید می آید.

 • کتاب تضادهای درونی ما ،اثر کارن هورنای،ترجمه محمد جعفر مصفا ،انتشارات بهجت
 • 978-964-90085-7-8
 • روانکاوی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • بیستم
 • 172
 • فارسی
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب