نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنیدن جلد 3

تومان 22,500

کتاب به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنیدن جلد3،نویسندگان آدل فابر والین مازلیش،مترجم اصغر اندرودی،نشر دایره

ادامه کتاب به بچه ها گفتن ،از بچه ها شنیدن

کتاب به نوجوانان گفتن ازنوجوانان شنیدن؛برگرفته از  سمینارها وکارگاههای  آموزشی  نویسندگان کتاب ؛آدل فابر و الین مازلیش به همراه همکارانشان؛ در سراسر  آمریکا میباشد.ومخاطب اصلی آن ،پدر ومادرها ونوجوانان آنان هستند.

بواقع ،سعادت وخوشی نوجوانان  وامنیت آنان در دستیابی به افکار وارزش های پدر ومادر شان نهفته  است.

نوجوانان باید بتوانند تردیدهایشان را بروز دهند،ترس هایشان را محرمانه بازگو کنند ،وبه یاری بزرگسالانی که بدون قضاوت کردن سخنانشان را می شنوند.  وکمکشان میکنندکه تصمیم های مسئولانه بگیرند وانتخابهای درستی داشته باشند.

کتاب با بهره گیری از نقاشی ،مهارتهای ارتباطی را عملا نشان میدهد.بنابراین والدینی که فرصت مطالعه همه کتاب را ندارند؛با نگاهی اجمالی برآن می توانند چکید ه های آن بخش از کتاب را دریابند.

 • کتاب به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنیدن جلد3،نویسندگان آدل فابر والین مازلیش،مترجم اصغر اندرودی ،نشر دایره
 • 978-600-5722-13-0
 • والدین ونوجوانان
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • هشتم
 • 272
 • فارسی
 • 22500تومان
مــزایا
مــعایب