نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب نیروی حال

تومان 15,000

کتاب نیروی حال،اثر اکهارت تول،ترجمه مسیحا برزگر،انتشارات ذهن آویز

راهنمای بیداری معنوی

کتاب نیروی حال،اثر اکهارت تول؛کتابیست در مورد تحول درون خویش.

نویسنده از شرح دگرگونی وتجارب خود در غور در ژرفای وجود ی وآزاد شدگی ذهن  ورسیدن به حس معنوی عمیق  سخن میگوید:

میخواهم از سطح دیگر ؛برای دگرگونی ژرف آگاهی انسان سخن بگویم.نه به عنوان امکانی دور در آینده ،بلکه امکانی که در لحظه ی اکنون در دسترس  تو است.

مهم نیست که کیستی وکجایی .به شما نشان میدهم که چگونه  خود را از اسارت ذهن رها کنی.،به ساحت روشن آگاهی وارد شوی واین روشنی را در زندگی روز مره ی خود حفظ کنی.

مدام میکوشم تا تو را با خود به قلمرو بی زمان آگاهی ژرف ببرم.

آگاهی ای که در لحظه ی حال است.بدین سان میکو شم طعم روشن شدگی را به تو بچشانم.

این کتاب را میتوان بیان تازه ای از آموزه های معنوی بی زمان تلقی کرد،همان آموزه هایی که در کتب آسمانی آمده اند.این آموزه ها را از منبع بیرونی نگرفته  ام بلکه از درون خویش گرفته ام.

لازم نیست در جایی بدنبال حقیقت بگردید .بگذارید به شما نشان بدهم که چگونه به ژرفای چیزی بروید که در شماست.

 • کتاب نیروی حال،اثر اکهارت تول،ترجمه مسیحا برزگر،انتشارات ذهن آویز
 • 978-600-5219-46-3
 • زندگی معنوی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • دهم
 • 352
 • فارسی
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب