نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن جلد اول

تومان 25,000

کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن،جلد اول نویسندگان آدل فابر والین مازلیش،مترجم فاطمه عباسی فر،انتشارات  نشر دایره

گفت وشنود با کودکان

چگونه با کودکان سخن بگوییم وچگونه به سخنشان گوش فرا دهیم ...

کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن؛کتابیست با صدها مثال مفید در مورد گفتگوی والدین با فرزندان بگونه ایکه والدین بتوانند رفتار خود را تطبیق دهند.

کتاب حاضر  نتایج تجارب وآموزشهای آدل فابر والین مازلیش در زمینه تربیتی کودکان در مدارس ومحیطهای آموزشی آمریکا می باشد.

کتاب با بهره گیری از نقاشی ،مهارتهای ارتباطی را عملا نشان میدهد.بنابراین والدینی که فرصت مطالعه همه کتاب را ندارند؛با نگاهی اجمالی برآن می توانند چکید ه های آن بخش از کتاب را دریابند.

کتاب حاصل تجارب شخصی نویسندگان  و نیز شامل داستانها ودیدگاههای والدین  در سالهای مدید  آموزش به آنان می باشد.

کتاب می تواند آموزشهای تخصصی وکاربردی و مورد نیار بروز شده را در اختیار والدین قراربدهد.

ما در این کتاب راهی می یابیم تا در برابر نیازهای کودکانمان وهم چنین در برابر نیازهای خودمان با احترام رفتار کنیم.

در این کتاب یاد می گیریم که دور باطل گفتگو میان خودمان وکودکانمان را بشکنیم ومیراث متفاوتی برای فرزندانمان باقی بگذاریم

 • کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن،نویسندگان آدل فابر والین مازلیش، مترجم فاطمه عباسی فر،انتشارات نشر دایره
 • 978-964-6839-12-0
 • رفتار والدین-ارتباط بین اشخاص
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1395
 • چهل وپنجم
 • 336
 • فارسی
 • 25000تومان
مــزایا
مــعایب