نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب معنا درمانی

تومان 9,000

کتاب معنا درمانی،نوشته دکتر ویکتور فرانکل،ترجمه مهین میلانی،انتشارات درسا

مبانی وکاربردهای معنا درمانی

دکتر ویکتور فرانکل  روانکاو اتریشی و خالق کتاب مشهور " انسان در جستجوی معنی " - که بیش از 2/5 میلیون از آن در سراسر جهان بفروش رفته است وشرح مشاهدات ورهایی او از اردوگاههای آلمان نازی  در جنگ جهانی دوم می باشد.

وی هم چنین استاد ممتاز در مکتب معنا درمانی است .کتاب حاضر به این امر اختصاص دارد.

معنا درمانی بر این باور است که انسان در جستجوی معناست ،وکشف معنای ویژه در زندگی انسان از دیدگاه روان شناختی فرآیندی التیام بخش است.

معنا درمانی به ما می آموزد ،حتی جنبه های غم انگیز ومنفی زندگی مانند رنج های اجتناب ناپذیر با نگرشی که انسان در وضعیت خود اتخاذ میکند،تبدیل به دستاورد میشود.

معنا درمانی در مقایسه با بیشتر مکاتب وجود گرایی ،به هیچ وجه دیدگاه بد بینانه ای ندارد ،بلکه واقع گراست وبا مجموعه ای غم انگیز از درد ،مرگ وگناه رو به رو می شود.

به جرات می توان به نسبت به معنا درمانی خوش بین بود ،زیرا به بیمار نشان میدهد چگونه میتوان نا امیدی را به امید تبدیل کرد.

 • کتاب معنا درمانی،نوشته دکتر ویکتور فرانکل،ترجمه مهین میلانی،انتشارات درسا
 • 978-964-8759-67-9
 • معنا درمانی
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1393
 • چهارم
 • 208
 • فارسی
 • 9000تومان
مــزایا
مــعایب