نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب شفای کودک درون

تومان 15,000

کتاب شفای کودک درون،اثردکتر لوسیا کاپاچیونه،ترجمه گیتی خوشدل،انتشارات نشر پیکان

بگذار نمایان شوم

تابتوانم خلاق باشم

وتورا شفا دهم

خانم دکتر لوسیا کپا چیونه ؛روانشناس ودرمانگر وهنرمند بلند آوازه آمریکایی از تجربه شخصی در رویارویی با درد جدایی ومبارزه با بیماری مهلک اش با استفاده از رجوع به  "کودک درون " سخن به میان می آورد.

کودک درون در واقع بخش احساسی و عاطفی وجود ماست.که در کانون هستی ما به سر می برد.و همچو کودک دارای سرزندگی وچشمه بی انتهای خلاقیت است ودر وجودش بازی گوشی شادمانه می جوشد.

به مرور زمان تحت آموزه های جهان اطراف ما ،والدین وآموزگاران  وتشویق به خاموشی احساسات ،و امور بکن ونکن ها ؛توانایی احساسی،سرزندگی وخود انگیختگی به ناچار در وجود ما خاموش میشود .

طفل در حال رشد -به منظور بقا -روح شاد وکودکانه اش را مخفی ومحبوس می کند اما کودک درون هرگز بزرگ نمیشود واز بین نمی رود ،مدفون میشود  ،اما زنده ومنتظر می ماند تا روزی آزاد گردد.

کودک درون همواره می کوشد توجه مارا به خود جلب کند .اما بسیاری از ما فراموش کرده ایم چگونه گوش بسپاریم.

وقتی بخود می گوییم نباید نیاز بچه گانه داشته باشیم زیرا معقول و عملی نیستندوعذر وبهانه می آوریم که این کار برای افراد بالغ مناسب نیست -کودک درون خود را طرد می کنیم.

مثلا شاید این تمایل را احساس کنیم که فقط محض تفریح از راه پارک عبور کنیم ،یا بعلت از دست دادن دوستی زار زار گریه سر میدهیم .این کودک درون است که میخواهد نمایان شود .

اما وقتی بالغ جدی درونمان می گوید " گریه نکن!پسرهای بزرگ گریه نمی کنند.آدم باید بر خودش مسلط باشد !،کودک درون خود را در گنجه محبوس می کنیم .وقتی کودک درون ما محبوس شود ،خود انگیختگی طبیعی وشور وشوق زندگی را از دست میدهیم.

به مرور زمان ،با نادیده گرفتن کودک درونمان ؛ این امر  به کمبود انرژی وبیماری مزمن صعب العلاج تبدیل میشود.

برای اینکه کاملا انسان باشیم ؛کودک درون باید پذیرفته ونمایان شود.

 • کتاب شفای درون ،اثردکتر لوسیا کاپاچیونه،ترجمه گیتی خوشدل،انتشارات نشر پیکان
 • 978-964-6743-65-6
 • خودسازی-کودک درون
 • روانشناسی
 • رقعی
 • شومیز
 • 1394
 • بیست ویکم
 • 228
 • فارسی
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب