نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب انسان شفا بخش

تومان 25,900

کتاب انسان شفا بخش،اثر خوزه سیلوا،ترجمه مجید پزشکی،انتشارات نسل نواندیش

شما یک شفا دهنده هستید

آموزش گام به گام شفا بخشی با متد سیلوا

در کتا ب انسان شفا بخش؛اثر خوزه سیلوا ،شما یاد خواهید گرفت  با متد سیلوا  ،با بکارگیری قدر ت ذهنتان ،از وقوع بیماریها پیشگیری کنید .،بیماریهای جسمی خود را التیام بخشیدونسبت به آرامش روحی وروانی خود اقدام کنید  وعادات ناهنجار خود را ترک کنید.

متد سیلوا براساس ساختن تصاویر ذهنی در یک حالت ذهنی یا سطحی ازهشیاری وخود آگاهی انجام می پذیرد که به آن سطح آلفا میگویند.

تعریف سطح آلفا:

آلفا سطحی از هشیاری است که در آن بسامد یا فرکانس امواج مغزی تا نصف فرکانس طبیعی در حالت بیداری کاهش می یابد.

زمانی که ما در بیداری  فعالیتی انجام میدهیم،مغز فرکانسی برابر با 14 تا 21 دور در ثانیه تولید میکندکه پژوهشگران به آن سطح بتا میگویند.

زمانیکه در بسترمان قرار میگیریم وبه خواب می رویم این فرکانس ها  یا پالس های امواج مغزی کاهش می یابند.

بسامد 7تا 14 دور در ثانیه از طرف پژوهشگران بعنوان سطح آلفا  یا حالت آسودگی نیمه بیداری تعیین شده است.

هر اندازه به خواب نزدیکتر شوید پالسهای امواج مغزی کمترشده  تا جایی که در خواب سبک به 4تا 7 دور در ثانیه (سطح تتا) ودر خواب عمیق به 4دور در ثانیه وکمتر می رسد(سطح دلتا)

در این کتاب بما یاد میدهد برای مدتی در سطح آلفا باقی بمانیم واز آن برای شفا بخشی خود ودیگران وبرنامه ریزی مجدد استفاده کنیم.

این روش به کمک میلیونها نفر از مردمان کره زمین آمده  ونتایج خارق العاده وشگفت انگیزی را در بر داشته است.

اما براستی سطح آلفا چه ارتباطی با سلامتی  وتندرستی مادارد؟

پژوهشگرانی که با ابزارهای سنجش (بیو فیدبک)سروکار دارند دریافته اند که هنگامیکه مغز از خود امواج آلفا تولید می کند رویدادهای خوشایندی در بدن ما روی میدهد:اندامها  ودستگاههای بدن که دچار استرس هستند رها وآسوده میشوند وحیاتی تازه می یابند.فشار خون ،طبیعی وضربان نبض متعادل می شود.

در سطح آلفا است که انسان میتواند بر اعمال کنترل ناپذیر خود تسلط یابد ونسبت به آن دسته از توانایی هایی که ناخودآگاه ونیمه آگاه پنداشته می شوند خود آگاه تر میشودوبر واکنش های خودکار بدن ؛کنترل بیشتری پیدا میکند.

مهمتر از همه در سطح آلفا می توان آن نیروهای خفته حیرت انگیز ذهن راکه فقط هر از گاهی به شکل یک فکر بکر  در ما جرقه می زنند بیدار ساخت واز آنها در حل مشکلات زندگی بهره برد.

با روش آلفا یا متد سیلوا شما میتوانید خستگی مداوم ،بی خوابی ،سردرهای تنشی ومیگرنی،کم کردن وزن ،ترک سیگار ،تمرکز ویادگیری بالا،بکارگیری هردونیمکره مغز  ،... وسایر مشکلات را با آموزشهای این کتاب وCD آلفا که بصورت گام به گام در اختیار شما قرار گرفته ،بکار گیرید واز تغییراتی که در زندگی خود  بدست می آورید کمال لذت راببرید.

کتاب حاضر در واقع تکمیل کننده کتاب  دستان شفا بخش ،خوزه سیلوا می باشد .که با استقبال عمومی گسترده ای مواجه گردیده است .

از دیگر کتابهای ارزشمند این نویسنده میتوان به  کتاب "کنترل ذهن" و  " بعد دیگر وجود"  و   "مدیر روشن بین "  اشاره کرد.

  • کتاب انسان شفا بخش،اثر خوزه سیلوا،ترجمه مجید پزشکی، انتشارات نسل نواندیش
  • 978-964-588-544-9
  • شفای روانی
  • روانشناسی
  • رقعی
  • شومیز
  • 1394
  • هشتم
  • 448
  • فارسی
  • 25900تومان
مــزایا
مــعایب