نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب ماندن در وضعيت آخر

تومان 25,000

كتاب  ماندن دروضعيت آخر،اثرامي ب.هريس- تامس اي.هريس ،ترجمه اسماعيل فصيح ،انتشارات نشر نو

كتاب حاضر كه به قلم امي هريس و با همكاري توماس هريس به رشته تحرير در آمده در واقع مكمل كتاب "من خوب هستم - شما خوب هستيد" كه در ايران با عنوان كتاب ، وضعيت آخر به چاپ رسيده است.

ودر واقع پاسخگوي سئوالات بيشتري در زمينه "تحليل رفتار متقابل " مي باشد وسعي نموده با ذكر مثالهايي ،مساله را بهتر بشكافد.

مبناي كتاب "تحليل رفتار متقابل " است كه بنيانگذار آن دكتر اريك برن از روان شناسان برجسته عصر حاضر مي باشند .

و براي كساني مفيد خوهد بود كه ميخواهند درك درستي  وعملي از رفتار انساني؛ داشته باشند وبخواهند در خود تغيير ودگرگوني ايجاد كنند.

دكتر هريس در ادامه مي گويند:

كتاب وضعيت آخر شامل همه پزوهشها وجستجوهاي سي ساله طبابت من بعنوان يك روان پزشك ،و هم چنين در برگيرنده همه مشاهدات وتحقيقات و هم چنين  مهارت نويسندگي همسرم " امي "بود كه قريب 30 سال شريك زندگي وهمكار من بوده است.

شور وهيجان ناشي از انتشار كتاب وضعيت آخر حاكي از اين واقعيت است كه عقايد ابراز شده در آن نه تنها برانگيزاننده ،بلكه موثر بوده است.

تاكنون 15 ميليون نسخه از آن دردنيا  به فروش رفته است وبه هجده زبان ترجمه شده است-ازجمله زبان بريل براي نا بينا يان.

هزاران نامه جالب توجهي كه به ما رسيده حاكي از شادي  وتائيد تغيير در رفتارهاي انسانهايي است كه آنرا خوانده اند.

هنوز هم معتقدم كه "تحليل رفتار متقابل "از ديدگاه روان شناختي ،بهترين سيستمي است كه تا به امروز بمنظور فهميدن وتوصيف رفتار انساني تدوين شده است.

 • كتاب ماندن دروضعيت آخر، اثرامي ب.هريس- تامس اي.هريس ،ترجمه اسماعيل فصيح ،انتشارات نشر نو
 • 978-964-7443-47-0
 • رفتار متقابل-تحليل
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • بيست وپنجم
 • 383
 • فارسي
 • 25000تومان
مــزایا
مــعایب