نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب وضعيت آخر

تومان 19,000

كتاب  وضعيت آخر،اثر تامس اي.هريس ،ترجمه اسماعيل فصيح ،انتشارات نشر نو

در كتاب من خوب هستم -شما خوب هستيد يا وضعيت آخر ،دكتر توماس  هريس از كشفي در رشته روانپزشكي مي گويد كه به"تحليل رفتار متقابل " مشهور شده است .

تحليل رفتار متقابل باعث شده كه مفاهيم سخت روان شناسي بهتر در اختيار عموم قرار بگيرند  وحتي يك كار گر هم بتواند از روان شناسي در زندگي خود استفاده كند.

دكتر اريك برن ،اول بار ؛تدوين مفهوم تحليل متقابل بعنوان سيستم واحد روانپزشكي انساني واجتماعي را بوجود آوردند.

در تحليل متقابل ،به افراد اين آزادي عمل داده مي شود كه به جاي سازش وتطبيق با ديگران به ايجاد  دگرگوني  در درون خويش روي بياورند.

وصرفنظر از اينكه در گذشته چه اتفاقي افتاده است ، بتوانند مسئول اتفاقهاي آينده باشند.

در تحليل متقابل به يك نوع يكسان سازي وازه گان مي رسيم  كه براي همه قابل فهم باشد ؛كلماتي كه در زندگي روزمره هركسي هست.

بدين سان برنامه ها ي آموزشي ،با زباني ساده تدوين شده ودر اختيار مردم قرار گرفته تا هزاران نفر كه متخصص نيستند از مزاياي اين علم بهره مند شوند.

تحقيقات نشان داده ،كساني كه به معالجه نياز داشته اند در صورتي كه بابعضي مفاهيم روان شناسي آگاهي داشته اند ،زودتر توانسته اند در مسير بهبودي گام بردارند.

هدف اين كتاب اين است كه افراد  بتوانند از "تحليل رفتار متقابل " بعنوان يك  وسيله در هرجايي  بهره ببرند  .وبه نحو ساده ايي براي آنها تعريف شود  ؛بدون اينكه مريض باشند تا مجبور شوند استفاده كنند.

 • كتاب وضعيت آخر،اثر تامس اي.هريس ، ترجمه اسماعيل فصيح ،انتشارات نشر نو
 • 978-9647443-46-3
 • روانكاوي
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • سي ودوم
 • 342
 • فارسي
 • 19000تومان
مــزایا
مــعایب