نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب حال خوب باهم

تومان 15,000

كتاب حال خوب باهم ،اثر دكتر ديويد برنز،ترجمه مهدي قراچه داغي،انتشارات آسيم

چه كنيم تا روابطمان بهتر شود

دكتر ديويد برنز استاد روان شناسي باليني  وعلوم رفتاري دانشگاه استنفورد آمريكا؛در كتاب حال خوب باهم ويا چه كنيم تا روابطمان بهتر شود با ما سخن مي گويند:

اغلب ما احساس خود ارزشمندي امان را ،تقريبا تا حدودي ؛به روابطي كه با ديگران داريم نسبت مي دهيم.

مشاجره كردن يا جنگيدن با كسي كه برايتان مهم است وبه او علاقه داريد ،چيز جالبي نيست.

حتي دعوا ومنازعه با كسي كه به او علاقه نداريد ،مي تواند شما را ناراحت كندوشادي وانرژي تان را بگيرد.

شما با راهكارهاي اين كتاب، با هركسي كه كنار نمي آييد مي توانيد رابطه بهتر وموثر تري داشته باشيد ،حال ميخواهد آن شخص همسر شما ،خواهر يا برادر ،پدر يا مادر يا دوست ياحتي غريبه باشد.

شما ميتوانيد احساس رنجش ودلخوري را به صميميت وهمدلي در كمتر از چند دقيقه تبديل كنيد.

اماشما براي اين كار مجبوريد به بعضي از جنبه هاي خود توجه كنيد كه علاقه اي به ديدن آنها نداريد ونياز به از خود گذشتگي وشجاعت دارد ومي بايست دست بكار شويد تا آثار شگفت انگيز آنرا بدانيد.

 • كتاب حال خوب باهم ،اثر دكتر ديويد برنز،ترجمه مهدي قراچه داغي، انتشارات آسيم
 • 978-600-418-569-4
 • روابط بين اشخاص
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • سوم
 • 304
 • فارسي
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب