نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شفاي هاله

تومان 11,000

كتاب شفاي هاله،اثر والتر لوبك،برگردان مهنوش امينيان،انتشارات آسيم

هاله ،يك ميدان انرژي است كه پيرامون جسم هر شكلي از حيات قرار گرفته است .

يعني انسان ،جانور ،گياه ،ماده معدني وغيره همه هاله دارند.

چون اكثر آدمها متاسفانه فقط بخشي از حواس (چشمها،گوشها ،بيني ،دستها ،دهان وحواس لطيف)خود را بكار مي گيرند،معمولا اين ميدان را نمي بينند.

البته اين حس به هر انساني داده شده است .فقط اندكي آموزش وتمرين براي ديدن آن لازم است.

با آموزشهايي كه اين كتاب در اختيار شما قرار ميدهد ؛ياد مي گيريد از گنجايش كامل چشمهايتان براي ديدن هاله وچاكراها بهره جوييد.واين كاري امكان پذير است. وبا كشف اين توانايي ؛قطعا هيجان زده ميشويد.

شما با يادگيري هاله خواني ؛مي توانيد سطح توانايي هاي خود را در زندگي وتصميمات حرفه اي بالا ببريد. وبا دستيابي به ادراكات معنوي ؛هدايت  ورشد شخصيت خود را كامل كنيد.

 • كتاب شفاي هاله ،اثر والتر لوبك،برگردان مهنوش امينيان،انتشارات آسيم
 • 978-964-8351-41-4
 • شفاي رواني -چاكراها-رنگ جنبه رواني-هاله
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1389
 • سوم
 • 228
 • فارسي
 • 11000تومان
مــزایا
مــعایب