نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب آنچه زنان ميخواهند مردان بدانند

تومان 22,000

كتاب آنچه زنان ميخواهند مردان بدانند،اثر باربارا دي آنجليس،ترجمه نسرين گلدار-ناهيد رشيد،انتشارات آسيم

رازهايي درباره ي زنان

در كتاب آنچه زنان ميخواهند مردان بدانند،خانم  باربارا دي آنجليس؛ خواسته هاي زنان از عشق ،صميميت ،ارتباط وروابط جنسي را ذكر كرده و دليل واهميت اين خواسته ها بيان شده است.

نبايد از اين حقیقت غافل بود كه؛صرفنظر از اينكه مردها ،زنها را دوست دارند ،به آن معنا نيست كه زنها را خوب مي شناسند.

دنياي مردها از دنياي زنها متفاوت است .آنها در دنياي مردانه زندگي مي كنند وهمانطور كه در اين كتاب خواهيد ديد ،دنياي زنها براي آنها اسرار آميز ،گيج كننده .ضد ونقيض به نظر ميرسد.

بهمين دليل حتي بهترين مردها هم  براي درك بهتر وبيشتر همسرشان تلاش نمي كنند.

ساده بگويم :خيلي از مردان در همان ابتداي آشنايي از شناخت بيشتر زن شانه خالي ميكنند.

اين شانه خالي كردن به اين دليل نيست كه زن ها را دوست ندارند ؛بلكه  آنها مطمئن هستند در درك دنياي پيچيده واسرار آميز آنها شكست خواهند خورد.

مردان از شكست خوردن بيزارند ودر قاموس مردان شكست بمعناي ضعف است ومردان از نشان دادن ضعف گريزانند.در نتيجه براي گريز از ضعف وشكست به زنان نزديك نميشوند.

اين كتاب را نيز نوشتم تا زنان خود را بهتر وبيشتر بشناسند ،كمتر از خود انتقاد كنند وقابليت هاي اعجاب انگيز خود در عشق ورزيدن واحساس كردن را بدانند.

دكتر باربارا دي آنجليس قبلا كتابي در شناخت مردان به رشته تحرير در آورده اند.

 • كتاب آنچه زنان ميخواهند مردان بدانند،اثر باربارا دي آنجليس،ترجمه نسرين گلدار-ناهيد رشيد، انتشارات آسيم
 • 964-418-180-8
 • روابط زن ومرد-امور جنسي
 • روانشناسي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • هفتم
 • 520
 • فارسي
 • 22000تومان
مــزایا
مــعایب